BÁO GIÁ ÉP KÍNH OPPO

Thương hiệu: OPPO  |  Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Thay mặt kính Oppo Realme 5s 350.000₫ Thay mặt kính Oppo F7 Youth 300.000₫ Thay mặt kính Oppo Neo 9 250.000₫ ...
Hotline:
Thay mặt kính Oppo Realme 5s350.000₫ 
Thay mặt kính Oppo F7 Youth300.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Neo 9250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo R9250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo F17 ProCall 
Thay mặt kính Oppo A73250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo R9S250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo A77Call 
Thay mặt kính Oppo R17 PlusCall 
Thay mặt kính Oppo R15350.000₫ 
Thay mặt kính Oppo R11S300.000₫ 
Thay mặt kính Oppo R11 PlusCall 
Thay mặt kính Oppo R7250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Neo 9S250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo R17450.000₫ 
Thay mặt kính Oppo R7 LiteCall 
Thay mặt kính Oppo R9 PlusCall 
Thay mặt kính Oppo R15 Pro350.000₫ 
Thay mặt kính Oppo R11300.000₫ 
Thay mặt kính Oppo F9 Pro300.000₫ 
Thay mặt kính Oppo F15Call 
Thay mặt kính Oppo F7 Pro250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo R17 ProCall 
Thay mặt kính Oppo F5 Youth250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo F11300.000₫ 
Thay mặt kính Oppo A3S250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo F17Call 
Thay mặt kính Oppo A59300.000₫ 
Thay mặt kính Oppo A1K250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo A3250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo A5S250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo A5-2020300.000₫ 
Thay mặt kính Oppo A31-2020300.000₫ 
Thay mặt kính Oppo A11250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo A15300.000₫ 
Thay mặt kính Oppo A71250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo A12250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo A53-2020400.000₫ 
Thay mặt kính Oppo A52300.000₫ 
Thay mặt kính Oppo A92350.000₫ 
Thay mặt kính Oppo A91600.000₫ 
Thay mặt kính Oppo A79Call 
Thay mặt kính Oppo F3250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo A93-2020500.000₫ 
Thay mặt kính Oppo F3 Lite250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Reno350.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Reno350.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Reno 2F500.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Reno 2300.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Reno 3450.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Reno 3 Pro1.350.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Reno 4450.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Reno 4 Pro1.350.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Reno 5450.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Reno 5 ProCall 
Thay mặt kính Oppo Realme 2 Pro300.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Realme 3350.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Realme 2250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Realme 3 Pro350.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Realme 5350.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Realme 5s350.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Realme 5 Pro350.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Realme 6i350.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Realme 6 Pro350.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Realme C1300.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Realme C2250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Realme C3300.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Realme C11300.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Realme C15350.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Find XCall 
Thay mặt kính Oppo A9250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo A7250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo F11 Pro300.000₫ 
Thay mặt kính Oppo F5250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo K3500.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Joy/ YoYo200.000₫ 
Thay mặt kính Oppo F9250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo F7250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo A83250.000₫ 
Thay mặt kính cảm ứng Oppo F3 Plus300.000₫ 
Thay mặt kính cảm ứng Oppo N1 Mini /R7 Lite300.000₫ 
Thay mặt kính cảm ứng Oppo 811/817/819250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo Find 3/Find 5250.000₫ 
Thay mặt kính cảm ứng Oppo Find way/Find way S/T29300.000₫ 
Thay mặt kính cảm ứng Oppo F1/R5200.000₫ 
Thay mặt kính cảm ứng Oppo Neo 7250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo N3/Mirror 5250.000₫ 
Thay mặt kính cảm ứng Oppo Mirror 3/Find Clover/Find5 Mini250.000₫ 
Thay mặt kính cảm ứng Oppo Joy 3/Neo 5/F1W200.000₫ 
Thay mặt kính cảm ứng Oppo Oppo Neo3/Joy Plus200.000₫ 
Thay mặt kính cảm ứng Oppo Joy/ YoYo200.000₫ 
Thay mặt kính cảm ứng Oppo Find 7/Find 7A250.000₫ 
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R1/R1K250.000₫ 
Thay mặt kính cảm ứng Oppo Find Muse/R833250.000₫ 
Thay mặt kính Oppo U710b/Ulike 2/Ulike/ T703300.000₫ 


🔥🔥🔥 BKsmart 🔥🔥🔥

        Cửa hàng dịch vụ

Thay thế - Sửa chữa - Ép kính

Điện thoại di động - máy tính bảng

☎️  : 0394887663

122 Quan Nhân - Thanh Xuân       

14/1 ngõ 178 Thái Hà - Đống Đa.  

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo